• karamachine1
  • karamachine2
  • karamachine3
  • karamachine4
  • karamachine5
  • karamachine6

کارا ماشین


شرکت کارا ماشین در سال 1380 تاسیس گردیده و فعالیت خود را با نمایندگی انحصاری گروه ماشین سازی تبریز در استان زنجان آغاز نموده است .

ورود به سایت