قالب سازی


سابقه طولانی مدت تیم اجرایی این شرکت در صنایع خودرو سازی و آشنایی با فرآیندهای تولید و تکنیکهای مربوطه , این شرکت را قادر ساخته است تا در زمینه طراحی و ساخت انواع ابزارهای تولیدی خدمات مناسبی ارائه نماید .

  طراحی و ساخت انواع قالبهای فلزی مانند کشش , خم و فرم و پروگرسیو در ابعاد مختلف  , انواع قالبهای تزریق پلاستیک , فالبهای تزریق فوم و انتگرال از تواناییهای مناسب این سازمان است .